Covid-certifierade för säker shopping

Backa2 köpcentrum kan stolt meddela att vi är Covid-19 certifierade av Safe Asset Group. För oss är säkerheten hos våra besökare, hyresgäster och deras anställda viktig och vi arbetar fortlöpande med att säkerställa detta. Covid certifieringen är ett fint bevis på att de åtgärder vi har vidtagit med anledning av Covid-19 är rätt.

 

COVID-Certifiering innebär att man följer:
• Folkhälsomyndighetens riktlinjer
• World Health Organization (WHO) rekommendationer
• Standarder som framtagits inom shopping center industrin för en COVID-19 säker handelsplats
• Tydlig information till hyresgäster om deras roll och ansvar
• Utökade hygien kontroller
• Löpande information till alla besökare om de åtgärder som vidtagits
• Extrainsatt ronderande bevakningspersonal som ska säkerställa att trängsel inte uppkommer

 

Normala öppettider

Mån-fre 10.00-19.00
Lördag 10.00-17.00
Söndag 11.00-17.00

Stora Coop (Alla dagar) 7-22

 

På grund av rådande läge så har vissa butiker förkortade öppettider

Mån-fre 11.00-18.00
Lördag 11.00-16.00
Söndag 12.00-16.00
(Se tider på respektive butiks egen hemsida)

 


 

Den 22 november kom nya allmänna råd för Västra Götalands Regionen om att vara restriktiva i sitt besökande i butiker. I samband med detta har vi infört extra säkerhetsrutiner.

 

Vidtagna åtgärder:

– Golvmarkeringar där det kan uppstå köbildning: i butiker, toaletter och bankomater.
– Handspritstationer vid flera utvalda platser.
– Utökade städrutiner på allmänna ytor, vi städar och spritar av toaletter kontinuerligt varje dag. Kontaktytor desinficeras flera gånger dagligen, såsom handtag, handledare, etc.
– Extra vakt vars uppgift är att skingra eventuella klungor och köbildning och påminna besökare att hålla avstånd.
– Ytterligare golvmarkeringar vid särskilt utsatta lägen.
– Stöd och support till butikerna.
– Ställt in alla event.
– Särskilda rekommendationer och checklistor har även gått ut till alla restauranger och caféer på Backaplan.
– Vi har vidtagit extra säkerhetsrutiner för att minska smittspridningen och fortsätta påminna om att hålla avstånd.
– Vi har löpande förmedlat utförliga rekommendationer till våra hyresgäster och deras anställda gällande hygienåtgärder och städrutiner.

 

Vi uppmanar att alla ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning.

Har du frågor om coronaviruset? Vänd dig till Folkhälsomyndighetens webbplats. Du kan även ringa nationella informationsnumret 113 13.

 

Ta hand om varandra!